Nieuws

Ali Keles, oprichter en voorzitter van de Lakeside Collection, is aangesteld als bestuurslid van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland

  • Persbericht
  • juni 2021
  • Rotterdam - Nederland
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) logoLakeside Collection

Ali Keles, oprichter en voorzitter van de Lakeside Collection, is aangesteld als bestuurslid van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN).

De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een onderscheidende speler in het culturele veld.

De VBCN stimuleert kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.

Voor meer informatie: www.vbcn.nl/en