Gezondheidscentra

Gezondheidscentra

Naast de basis in tandheelkunde werkt Tandheelkunde Groep Nederland samen met strategische partners in het oprichten van gezondheidzorgcentra, welke multidisciplinaire medische diensten aanbieden:

• Apothekers
• Huisartsen
• Tandartsen
• Diëtisten
• Verloskundigen
• Podologen
• Logopedisten
• Geestelijke gezondheidzorg en verslavingszorg specialisten
• Medische diagnostisten