Nieuws

Charter Diversiteit is mede ondertekend door Tandheelkunde Groep Nederland

  • Persbericht
  • juni 2017
  • Rotterdam - Nederland
Diversiteit in bedrijf logoTandheelkundegroep Logo

Werkgevers bij ondertekening:
Het Charter Diversiteit houdt je bij de les

Twaalf werkgevers tekenden op woensdag 21 juni tijdens een inspirerende bijeenkomst in voormalige gevangenis De Lik in Utrecht het Charter Diversiteit. Met deze ondertekening kiezen zij voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat in hun organisatie of bedrijf. Het Charter Diversiteit telt nu 92 ondertekenaars.

Tijdens de bijeenkomst, gehost door Reclassering Nederland, tekenden de volgende bedrijven en organisaties het Charter: Atria, Driessen HRM, Facility Support, Innogy Essent, C.Kornuyt BV, MKB-Utrecht, Novartis Pharma BV, Reclassering Nederland, Tandheelkunde Groep Nederland BV, Werkgeversvereniging Banken, Women Inc. en Woonstad Rotterdam. Zij markeerden tijdens de ondertekening van het Charter elk de toegevoegde waarde van diversiteit voor hun organisatie.

Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Sjef van Gennip, algemeen directeur van Reclassering Nederland en een van de sprekers op 21 juni: “Het Charter Diversiteit reikt handvatten aan om de diversiteit binnen Reclassering Nederland te verhogen”.

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren.

Voor meer informatie: www.diversiteitinbedrijf.nl