Nieuws

Jiyan Düyü (afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam) heeft de tweede Lakeside Collection Award gewonnen. De selectie was een van de 23 getalenteerde artiesten die werden geselecteerd voor de Best of Graduates 2022 door de Ron Mandos Young Blood Foundation

  • Persbericht
  • augustus 2022
  • Rotterdam - Nederland
Ron MandosLakeside Collection

Jiyan Düyü (afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie) heeft de Lakeside Collection Award 2022 gewonnen. De selectie bestond uit 23 getalenteerde kunstenaars die door de Ron Mandos Young Blood Foundation werden geselecteerd voor de Best of Graduates 2022.

Motivatie door de jury (Hester Alberdingk Thijm, Tomáš Libertíny, Annemarie van der Hoeven en Ali Keles) van Lakeside Collection Award 2022:

“De jury was onder de indruk van haar film “Birds Fly Back” en haar gehele presentatie. Het gekozen decor, het weidse kale berglandschap in Oost-Turkije waarin een groepje kinderen speelt, is als compositie meer dan een ideale achtergrond, het roept zelfs verwijzingen op naar zeventiende-eeuwse landschapsschilderijen.

De groep kinderen wordt soms zorgvuldig geregisseerd, dan staan ​​ze op de schouder ondeugend lachend schouder aan schouder en dan weer laat de videograaf ze helemaal los en buitelen ze vrolijk over elkaar heen.

Zoals een rechter opmerkte: Warhols idee van regisseren: laat het gebeuren! Deze wisselende compositie, de chaos en orde, rust en dynamiek, geeft de kijker een ander perspectief. Zeker omdat je in de installatie twee bolvormige schermen hebt waartussen je staat, letterlijk onderdeel van die wereld. Je speelt als het ware mee en je gaat onvermijdelijk terug naar je eigen kindertijd. Het gaat over verbinding en hoop, een belangrijk universeel humaan thema, waarin iedereen zich kan herkennen.

Na lang wikken en wegen heeft de jury unaniem de winnaar Jiyan Düyü gekozen, van wie misschien niet snel werd verwacht dat zij in een depot aan het werk zou zijn, maar juist daarom wil de jury dit experiment aangaan en de directeur van Museum Boijmans Van Beuningen heeft beloofde dit van harte te ondersteunen en mogelijk te maken.

Ze neemt de wereld door haar lens; de jury vindt haar moed, haar artistieke kwaliteit en het feit dat ze haar autobiografische verhaal op deze manier universeel maakt bewonderenswaardig en zeer krachtig!

De overige genomineerden van wie werken zijn verworven voor de Lakeside Collection zijn: Ellis Holman, Pedro Kastelijns en Menno Pasveer.”

Jiyan Düyü (1995), ‘Birds fly back’ 2022 kunstwerk, video-installatie, werd onderdeel van de Lakeside Collection na het winnen van de Lakeside Collection Award 2022

“Door mijn films en installaties benader ik mijn onderwerpen met een cinematografische instelling. Door realisme te suggereren door met documentaire aspecten te werken, proberen personages herkenning bij de kijker op te roepen. Vanuit het perspectief van een kind zoek ik naar spanningen in de emoties die we als volwassenen uiten. Het landschap lijkt de personages bloot te stellen aan de last van hun werkelijkheid.

In het afstudeerwerk Birds fly back staan ​​de kinderen van Hani en hun bergen centraal. De kinderen rennen en spelen door het Koerdische landschap. Uitgangspunt voor dit project was het beladen karakter van de bergen tegenover het frivole karakter van kinderen. Een idee dat is ontstaan ​​tijdens het schrijven van mijn scriptie. Het proefschrift stelde de rol en invloed van de bergen op de Koerdische cinema in vraag. Door de geanalyseerde filmpjes ontstond een extreem zwaar beeld van de bergen.

In de zoektocht om het landschap van de geladen connotaties los te laten, leken kinderen mij het meest effectief. Ze lijken samen de hoofdrol te spelen, elkaar uit te leggen en kunnen gezien worden als complementair en in harmonie.”