Nieuws

Minister Bruins van gezondheidszorg, welzijn en sport wil de dienstverlening van mondhygiënisten uitbreiden

  • Persbericht
  • juli 2018
  • Rotterdam - Nederland

Minister Bruins van gezondheidszorg, welzijn en sport wil de dienstverlening van mondhygiënisten uitbreiden zonder toezicht of doorverwijzing van tandartsen. Deze nieuwe diensten starten op 1 januari 2020 en omvatten procedures zoals anesthesie, radiografie en primaire caviteitsbehandeling die oorspronkelijk alleen door tandartsen werden uitgevoerd. Minister Bruins heeft de volgende opmerking gemaakt:

“Het is logisch om mensen in te zetten waarvoor ze zijn opgeleid, omdat we iedereen nodig hebben in de mondzorg, van mondhygiënisten tot tandartsen.” Tandartsen hebben daardoor meer ruimte voor complexere tandheelkundige zorg.”

Dit nieuwe beleid zal van nabij worden gevolgd omdat het experimenteel is en er bewijs nodig is met betrekking tot de verhoogde efficiëntie van de distributie van capaciteit in de tandheelkundige gezondheidszorg. In het geval van verhoogde efficiëntie in de sector zonder kwaliteitsverlies voor patiënten, zal het experiment als geslaagd worden beschouwd en zal meer onafhankelijkheid voor mondhygiënisten met betrekking tot dergelijke procedures worden overwogen voor toekomstige beleidsimplementatie.